jaartal: 1946
Verzetsmonument Jan Gijzenvaart Haarlem