jaartal: 1940
April 1940
Koningin Wilhelmina inspecteert de Nederlandse troepen op het HFC-terrein aan de Spanjaardslaan.