jaartal: 1940
25-04-1940
Het drukke Houtplein vlak voor een luchtalarmoefening