jaartal: 1940
25-04-1940
Luchtalarmoefening: iedereen naar binnen! Een fietsende agent inspecteert de nu lege Zijlstraat.