jaartal: 1940
25-04-1940
Luchtalarmoefening. Het anders zo drukke Stationsplein ligt er nu verlaten bij.