jaartal: 1939
28-04-1939
De Nederlandse regering besluit tot algemene mobilisatie. Eerste dag: vordering van paarden en motorrijtuigen