jaartal: 1940
16-05-1940
Intocht van een colonne gemotoriseerde Duitse troepen bij de Amsterdamse poort.