jaartal: 1940
Zomer 1940
Duitse veldwachters op de fiets komen de Haarlemse politie helpen. Of andersom..?