jaartal: 1946
Verzetsmonument Westergracht Haarlem