jaartal: 1940
November 1940
Op de Wagenweg marcheert een colonne Duitsers uit volle borst zingend terug naar de kazerne.