jaartal: 1946
05-05-2003
Westergracht Haarlem, onthulling tijdelijk gedenkteken deportatie joodse stadsgenoten.
Hun namen zijn in 2004 vastgelegd in het boek "Wij Gedenken" (ISBN 90 6076 5184).