jaartal: 1946
04-05-2003
Westergracht Haarlem, tijdelijk gedenkteken deportatie joden.
Hier werden de joodse Haarlemmers op dinsdagavond 25 augustus 1942 verzameld en op transport gesteld.
Op het gele paneel staan hun namen. Het gedenkteken stond er maar kort.