jaartal: 1944
06-06-1944
Dagorder van generaal Eisenhower bij de landing in Normandie.