jaartal: 1944
Groentenzaak op het Stuyvesantplein; uitdeling van in beslag genomen voorraad.