jaartal: 1944
Onderduikers op de zolder van een kerk. De Oosterkerk?