Beeldmateriaal
De afbeeldingen zijn geordend naar jaartal. Klik op een jaar voor het bijbehorend overzicht. Klik daarna op een mini-plaatje voor weergave op normale grootte. Er zijn afbeeldingen uit de volgende jaren:

1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946..
Jaar: 1946 en later
  04-05-2003
Westergracht Haarlem, tijdelijk gedenkteken deportatie joden.
Hier werden de joodse Haarlemmers op dinsdagavond 25 augustus 1942 verzameld en op transport gesteld.
Op het gele paneel staan hun namen. Het gedenkteken stond er maar kort.
  05-05-2003
Westergracht Haarlem, onthulling tijdelijk gedenkteken deportatie joodse stadsgenoten.
Hun namen zijn in 2004 vastgelegd in het boek "Wij Gedenken" (ISBN 90 6076 5184).
  Verzetsmonument Westergracht Haarlem
  Verzetsmonument Heemstede
  Oorlogsgraf Kerklaan Spaarndam
  Verzetsmonument Reinaldapark Haarlem
  Verzetsmonument Dreef Haarlem
  Etalage Grote Houtstraat, mei 2003
  Erebegraafplaats Bloemendaal
  Plaquette stadhuis Haarlem
  Hannie Schaft monument, Kenaupark Haarlem
  Verzetsmonument Zwanenburg
  Verzetsmonument Jan Gijzenvaart Haarlem
  Verzetsmonument Halfweg
  Man voor het vuurpeloton: naar een 78 cm hoog ontwerp van Mari Andriessen. Dit oorlogsmonument aan de Dreef werd onthuld op 7 maart 1949.
  Herdenkingstegel bij het 700-jarig bestaan van de stad Haarlem. Vanwege de oorlog werd dit een jaar te laat gevierd: in 1946.